Eesti Folkbootide Flotilli logo sünd

EFF’il on heameel  teatada, et oleme jõudnud logo valimisega lõpusirgele.

Täname siinkohal kõiki kaasalöönuid –  logokavandite autoreid, žüriis osalenuid, internetis hääletanuid, kui ka innukaid kaasaelajaid! Kes on pidanud palju joonistama, kes analüüsima, kes hindama ja ega see tulemuse ootaminegi lihtne pole olnud.

Ajalugu kordub. 70 aastat tagasi Skandinaavia Purjetamisliidu poolt välja kuulutatud  rahvapaadi konkursil jäi välja kuulutamata üks ja kindel võidutöö. Hiljem võeti aluseks mitme välja valitud töö joonised ning nende põhjal valmisid lõplikud folkboodi joonised.

Sama lugu kordub ka Eesti Folkboodi Flotillile logo leidmise konkursi tulemusega.

II vooru lõpuks on võrdselt toetust saanud autorite Kaido Areda ja Tõnis Piirsalu logokavandid nr.1  ja nr.9. Mõlemal logokavandil on oma suurepärased kaunid elemendid, mida EFF sooviks oma tulevasel logol näha, aga kahjuks ei ole kumbki nendest EFF juhatuse arvates see ainuõige ja lõplik. Seetõttu otsustas EFFi juhatus mitte kuulutada välja esikohta, vaid kahe sõelale jäänud kavandi autorite vahel läheb jagamisele teine koht. EFFi juhatus alustab autoritega läbirääkimisi lõpliku kavandi kujundamiseks. EFF loodab esitleda oma uut logo lähinädalatel.

Logo valimisest:

Kokku laekus EFFi logokonkursile 10 kavandit. Kavandite autorid: Tõnis Piirsalu (kavandid nr: 2, 4, 9), Kaido Areda (kavandid 1, 3, 7, 8), Raul Erdel (kavand 6), Eva Peedimaa (Kavand 5), Ilmar Kurvits (kavand 10).

EFF-i logo valiti kahes voorus.

Esimeses voorus said kõik huvilised anda hääle  interneti teel ja logosid analüüsis  ekspertidest koosnev žürii: Priit Herodes – kujundusgraafik, heraldik, Kaitseliidu Meredivisjoni liige; Ülar Mark – Arhitekt, purjetaja; Marit Murd – disainer, purjetaja; Johannes Saar – kunstikriitik, purjetaja; Janno Simm – antropoloog, maailmarändur, purjetaja.

Internetihääletuses osales 139 inimest ja kolm populaarseimat olid: logokavand 9, mis kogus 39 häält, teise koha sai logokavand 8, millele anti 34 häält, ning logokavand 4 kogus internetis 18 häält.

Žüriiliikmete lemmikkavand(id) oli nr 1/3.

Konkursi korraldajate ja žüriiliikmete arvamusele tuginedes sisaldasid logokonkursile esitatud võistluskavandid kõik mõnd tabavat, kaunist, või lausa originaalset ideed, kuid domineerima jäi teadmine, et nende hulgas pole mitte ükski veel see päris õige ja EFF oma, mida saaks kasutada erinevatel väljunditel.

Esimeses voorus otsustati logo mitte valida ning korraldasime lisavooru, kus enim hääli saanud kavandite autorid said võimaluse oma kavandeid täiustada vastavalt žüriiliikmetelt saadud nõuannetele.

Teises voorus andsid töödele oma hääle žürii ja EFF juhatuse liikmed: Hard Perk, Ivar Simmer, Mikk Köösel, Olev Oolup ja Ott Kolk.

Teise vooru hääletusel oli žürii enamuse lemmik logokavand nr. 1 ja EFF juhatuse lemmik logokavand nr. 9. Kuna EFF tulevased logoomanikud poleks praegu kummagi otsuse korral päriselt rahul, siis otsustasimegi, et on selgunud kaks teise koha kavandit. Edasistes läbirääkimistes ja koostöös tuleb seda lõplikku meil siiski nüüd veel leidma hakata.

Kuna kavandid jäid viiki, siis EFFi poolt parimale kavandile lubatud auhind läheb Tõnise ja Kaido vahel jagamisele. Usume, et auhinnaks olnud meresõit folkbootidega saab olema seda suurejoonelisem, et lubatud 4 paadi asemel tähendab see ju nüüd kaheksat paati ja viiki jäänud autoritele on see hea võimalus lõplik „käesurumine“ merel regatina läbi viia.

1. vooru kavandid

2. vooru kavandid