Logokonkursi lisavoor

Eesti Folkbootide Flotilli (EFF) logokonkursi korraldajad otsustasid vastavalt internetihääletuse tulemustele, spetsialistidest žüriiliikmete hinnangutele ja kommentaaridele korraldada EFF logokonkursi lõpliku võitja väljaselgitamiseks lisavooru.

Logokonkursi lisavooru arvata interneti- ja žürii hääletuse tulemusena järgmised logokavandid:

 

Logokavand 1 ja 3. (käsitleme sarnasuse tõttu ühe kavandina)

Logokavand 4

Logokavand 8

Logokavand 9
Konkursi korraldajate ja žüriiliikmete arvamusele tuginedes sisaldavad logokonkursile esitatud võistluskavandid kõik mõnd tabavat, kaunist või lausa originaalset ideed, kuid mitme arvates pole nende hulgas mitte ükski veel see päris õige ja EFF oma, mida saaks kasutada erinevatel väljunditel.

Siinkohal mõned žüriiliikmete tähelepanekud, et aidata modelleerida lõplik logo:

 1. Logo peaks sisaldama kõige olulisemat ja iseloomustavamat teavet oma valdaja kohta.
 2. Logo peab olema hõlpsasti meeldejääv, mitte ülekoormatud erinevate sümbolitega.
 3. Eelistatavalt peaks logo olema universaalne, reprodutseeritav väga erinevates mõõtudes ja materjalides.
 4. Pisidetailsustega logo puhul mõelda läbi, kuidas neid võimalikult väikeste pindade peal näha jääb ja kuidas neid tikandi puhul kasutada (fliisid, särgid jms.). Võimalik, et detailsust võiks vähendada.
 5. Mõelda läbi, kuidas logo tumedal/heledal taustal kasutada.
 6. Lippudel ja vimplitel – sümbol peaks olema võimalikult lihtne, selge, kompaktse vormiga – seega siis universaalselt kasutatav. Kas tervikuna või oma põhielemendi kaudu.
 7. Tekstidest: kui ühenduse nimetust kasutada embleemi osana, soovitan pigem piirduda vaid eestikeelsega. Teises variandis võiks olla ainult ingliskeelne.
 8. Edasise kavandamise juures soovitan kasutada võtet, mis on otse kohustuslik heraldikas, kuid ülimalt asjakohane ka muude sümboolikaliikide puhul: alustada ei tuleks mitte kauni pildi joonistamisest, vaid kirjelduse koostamisest, st, loodava sümboli tulevase kandja olemust ja eripära kajastavate kujundite valikust ja kirjapanekust.
 9. Tegelikult hakkavad (või siis ei hakka) logod tööle oma õigesse konteksti paigutatuna.

 

Konkursi täiendava vooru läbiviimine

 1. Edasipääsenud logokavandite autoritel palume oma töid täiustada ja esitada hiljemalt 29.01 k.a meiliaadressile folkboot@folkboot.ee
 2. Lõpliku valiku teeb EFF juhatus hiljemalt 12.02. 2012.a.

 

LOGOKONKURSI KAVANDID