Võsaregatt 2018 – võistlusteade

Kolmapäeval 17.10.2018 kell 17:30 antakse start järjekordsele võsaregatile.

Võisteldakse ESTLYS võistlusväärtuste alusel. Mõõdukirja olemasolu pole hädavajalik ning küllap saadakse mingis väärtuses kokkuleppele. Ülem- ja alampiiri osalemiseks ei seata.

Võsaregatile omaselt vastutab igaüks ise oma tegude eest, purjetades juhindume headest tavadest ja harjumuspärastest reeglitest. Proteste arutame pärast sõitu saunalaval.

Korraldaja jätab endale vabaduse autasustada neid jahte keda ise tahab.

Osavõtutasu on 10€ ning registreerimisprotseduure saab toimetada enne starti KJK sadmas. Täiendavat infot saab folkboot@folkboot.ee

 

Varasemad kajastused võsaregatist