Ennustuse kokkuvõte

Muhu Väina Regatt on nüüdseks läbitud ning lõpptulemusi saab igaüks jälgida siit.

Küsimustiku võttis vaevaks täita 16 inimest. Ennustusvõistlus kujunes veelgi tasavägisemaks, kui regatt ise. Võrdse arvu punkte kogusid koguni viis vastajat. Kinnitamaks flotillis valitsevat tihedat konkurentsi ning tulemuste etteaimamatust suutsid parima tulemuse saavutanud ära arvata vaid nelja paadi lõppkoha.

Täpseima vastuse andjaiks osutusid Diana, Indrek, o, Tõnis ja Vanellus