Eesti Folkbootide Flotilli logo konkurss

Eesti Folkbootide Flotill (EFF) kuulutab välja avatud konkursi flotilli logo leidmiseks.

EFF on Eesti folkboodi purjetajate ühendus (MTÜ loomisel), mis loodi 1972. aastal ning taaselustati 2011. aastal. Eesti Folkbootide Flotilli eesmärkideks on:

  • koondada ja ühendada folkboodi omanikke, purjetajaid ja entusiaste
  • arendada ja edendada folkboodiga purjetamist Eestis
  • edendada folkboodi purjetajate rahvusvahelist läbikäimist
  • esindada folkboodi omanikke ja -purjetajaid koosöös teiste ühingute, klubide, liitude ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

Logokonkurss on samm flotillile visuaalse identiteedi loomisel.

Lähteülesanne
1. EFF logo on mõistetav nii Eestis kui rahvusvaheliselt, omab eesmärke ja ülesandeid kajastavat tähendusvälja.
2. Logo täisversioonis kirjutatakse flotilli nimi välja nii eesti kui inglise keeles (Estonian Folkboat Fleet).
3. Logo on kasutatav värvilise ja mustvalgena; trükistel ja digitaalmeedias.
4. Töö esitada PDF formaadis failina, mis sisaldab logo kavandit ja seletuskirja.

Konkursi läbiviimine
1. Töö esitatakse e-posti aadressile: folkboot@folkboot.ee, märgusõnaga „EFF Logokonkurss” varustatuna autori andmetega (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni number).
2. Küsimusi võib esitada korraldajatele kogu konkursi toimumise jooksul. KONTAKT: Mikk Köösel, tel:5025803
3. Võidutöö selgitatakse välja internetihääletuse ja komisjoni otsuse tulemusena. Internetihääletus korraldaldatakse EFF kodulehel www.folkboot.ee Lõpliku otsuse teeb komisjon, kuhu kuuluvad eksperdid ja EFF juhatuse liikmed.
4. Tööde esitamise tähtaeg on 18.12.2011
5. Internetihääletuse periood on 20.12.2011 – 31.12.2011
6. Võidutöö kuulutatatkse välja hiljemalt 15.01.2012.
7. Sobivate tööde puudumisel on komisjonil õigus võitjat mitte välja kuulutada.
8. Konkurssi võitja saab 2012. aasta navigatsioonihooajal üheks päevaks enda käsutusse neli folkbooti koos kaptenitega, et korraldada enda poolt valitud seltkonnale (ca. 12 inimest) meeldejääv väljasõit: piknik saarel, võistlus või muu mere ja folkbootidega seotud üritus.