EJL avamerepurjetamise Eesti karikasarja juhend folkbootidele 2014

1.       Karikasarja etapid

Etapp Regati nimi Koefitsent Korraldaja Koht
I Kessu regatt 1 HJK Haapsalu
II Muhu Väina regatt 1,2 KJK, PJK, SMS Muhu väin
III Viaporin Tuoppi 1 SuPS Helsinki
IV Greta Cup 1,1 KJK, EFF Tallinn
V Soome meistrivõistlused 1,1 HTPS Helsinki
VI Tallinna meistrivõistlused 1,1 KJK Tallinn

EJL avamere komisjonil on õigus tagantjärele eemaldada karikasarjast need võistlused, mille korrektsed tulemused pole saadaval.

 

2.       Osavõtt

2.1   Karikasarjast osavõtjateks loetakse automaatselt kõik vähemalt kahel karikasarja etapil folkbootide klassis osalenud Eesti Jahtklubide Liidu registris olevad jahid;

2.2   Karikasarjast osavõtmiseks pole eraldi registreerimine vajalik;

2.3   Arvestust peetakse jahi põhiselt. Kapten ja meeskonna liikmed võivad vahetuda;

2.4   Jahi omaniku vahetumisel algab punktiarvestus otsast peale.

3.       Punktiarvestus

3.1   Osavõtu põhjal:

DNF, DSQ, RAF ja OCS saab 1 punkti;

DNC ja DNS punkte ei saa ja neid ei arvestata tulemustes;

3.2   Tulemuse põhjal:

1. koha punktid = võistelnud paatide arv + 1 boonuspunkti

2. koha punktid = võistelnud paatide arv – 1

3. koha punktid = võistelnud paatide arv – 2

4. koha punktid = võistelnud paatide arv – 3

jne

viimase koha punktid = 1

3.3   Etapi tulemustes arvestatakse etapile kehtestatud koefitsiente (vt  p 1 „Karikasarja etapid“);

3.4   Arvestatakse regati lõpptulemust, sealjuures välisvõistlejaid arvesse ei võeta;

3.5   Karikasarja koondpunktisumma on maksimaalselt viie parema karikasarja etapi punktisumma;

3.6   Karikasarjas enim punkte saanud paatkond on karikasarja võitja;

3.7   Võrdsete punktide korral otsustab paremuse Eesti meistrivõistluste lõpptulemustes saavutatud paremusjärjestus. Juhul kui Eesti meistrivõistlusi ei toimu või kui kumbki võistleja ei osalenud Eesti meistrivõistlustel, arvestatakse koht viimase karikasarja etapi paremusjärjestuse järgi.

4.       Võistluste tulemuste teatamine ja punktiarvestuse pidamine

4.1   Eesti avamerejahtide karikasarja 2014 folkbootide klassi vastutav isik ja punktiarvestuse pidaja on Hard Perk (hard.perk@gmail.com);

4.2   Punktiarvestuse pidaja edastab osavõistluste tulemused ja karikasarja koondarvestuse hetkeseisu e-posti  teel EJL-le nädala jooksul peale osavõistluse lõppu EJL aadressile puri@puri.ee .

5.       Võitjate avalikustamine ja autasustamine

5.1   Karikasarja tulemused avaldatakse EJL veebilehel;

5.2   Karikasarja arvestuses autasustatakse kolme parimat meeskonda;

5.3   Autasustamine toimub EJL hooaja lõpetamisel.